Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětských časopisů


Tyto stránky jsou věnovány českým a slovenským ilustrátorům, jejichž ilustrace se často objevovaly v časopisech Malý čtenář, Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Sedmička a dalších.
Myslím si, že dílo těchto ilustrátorů stojí za připomenutí i dnes.

Odbornou pomocí, skeny i půjčováním časopisů se na těchto stránkách výrazně podílejí badatelé a sběratelé:
- Mgr. Jan Hosnedl, kurátor výstav Bohumila Konečného a správce webu Bimba.cz
- Mgr. Vladimír Prokop, autor monografií malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Jaromíra Vraštila
- Aleš Durčák, správce Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
- Mgr. Petr Hrabovský
- Jaroslav Leksa
- Miroslav Smilowski
Aktuálně 20.11.2017
Potřebnou částku na projekt edice "Knihovnička Bobří stopy" se podařilo vybrat. Velmi děkuji za Vaši podporu projektu.
17.11.2017
Prosím, podpořte projekt edice "Knihovnička Bobří stopy"
17.9.2017
Junek, V. - Ahoj na sobotu r. 1.
25.8.2017
Petráček, J. - Sedmička pionýrů r. 20. až 21.
20.7.2017
Mistře Franto, patří Vám velký dík za všechny Vaše krásné a nezapomenutelné obrázky.
3.7.2017
Černý-Klatovský, J. - Naše rodina r. 1. až 2.
17.6.2017
Rotrekl, T. - Technický magazín r. 1.
20.5.2017
Novák, M. - Ahoj na sobotu r. 2. a nové románové přílohy Svobodného slova
1.4.2017
Krum, G. - Magazín Kometa
2.1.2017
Petráček, J. - Skaut-Junák r. 42. až 47.
Petráček, J. - Bobří stopou r. 1995-2008

- Igor Rylko
- Roman Pouč
- Martin Šíla
- Petr Holas
- Ing. Pavel Halas
- Josef Bláha-Řešetlák
- Oldřich Šanda
- František Mareš
- Róbert Moncel
- Miroslav Škvára
- Martin Lavay
- Filip Konečný
- Martin Benca
- Jiří Strnka
- Martin Chlebaško
- Štefan Cehlárik
Patří jim mé veliké poděkování.
Jiří Šimon (simon@daildeca.cz, www.vcil.cz)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian, nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum, nakladatelství T&M, rok vydání 2009

Na adrese www.daildeli.cz naleznete sesterskou databázi ilustrátorů dětské literatury.


Poznáváte je?