Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětských časopisů


Tyto stránky jsou věnovány českým a slovenským ilustrátorům, jejichž ilustrace se často objevovaly v časopisech Malý čtenář, Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Sedmička a dalších.
Myslím si, že dílo těchto ilustrátorů stojí za připomenutí i dnes.

Na adrese www.daildeli.cz naleznete sesterskou databázi ilustrátorů dětské literatury.

Odbornou pomocí, skeny i půjčováním tištěných materiálů se na stránkách Daildeca.cz a Daildeli.cz výrazně podílejí badatelé a sběratelé:
- Mgr. Jan Hosnedl, kurátor výstav Bohumila Konečného a správce webu Bimba.cz
- Mgr. Vladimír Prokop, autor monografií malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Jaromíra Vraštila
- Aleš Durčák, správce Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
- Mgr. Petr Hrabovský
- Jaroslav Leksa
- Miroslav Smilowski
- Igor Rylko
Aktuálně 10.1.2019
Konečný, B. - Svět v obrazech r. 30. až 32. (postupné přidávání)
27.12.2018
Kalousek, J. - Ohníček r. 26. až 31.
20.12.2018
Krásné prožití vánočních svátků a PF 2019.
30.11.2018
Krum, G. - Magazín poľovníka r. 16.
Konečný, B. - Magazín poľovníka r. 16.
23.11.2018
Konečný, B. - Magazín poľovníka r. 1. až 2.
15.11.2018
Konečný, B. - Signál r. 4. až 5.
11.11.2018
Černý-Klatovský, J. - Rozruch r. 3. až 5. (další přidávání)
10.11.2018
Born, A. - příloha 100+1 ZZ r. 13.
Jelínek, O. - přílohy 100+1 ZZ r. 10. a 13. až 15.
3.11.2018
Konečný, B. - Ahoj na neděli r. 6. až 7.

- Roman Pouč
- Martin Šíla
- Petr Holas
- Ing. Pavel Halas
- Josef Bláha-Řešetlák
- Oldřich Šanda
- František Mareš
- Róbert Moncel
- Miroslav Škvára
- Martin Lavay
- Filip Konečný
- Martin Benca
- Jiří Strnka
- Martin Chlebaško
- Štefan Cehlárik
- Ing. arch. Štefan Jáni
- David Háša
- David Hlavnička
- Mgr. Josef Krištof
Patří jim mé veliké poděkování.
Jiří Šimon (simon@daildeca.cz, www.vcil.cz)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian, nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum, nakladatelství T&M, rok vydání 2009


Poznáváte je?