Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Nabídka služeb

Databáze ilustrátorů dětských časopisů


Tyto stránky jsou věnovány českým a slovenským ilustrátorům, jejichž ilustrace se často objevovaly v časopisech Malý čtenář, Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Sedmička a dalších.
Myslím si, že dílo těchto ilustrátorů stojí za připomenutí i dnes.

Odbornou pomocí, skeny i půjčováním časopisů se na těchto stránkách výrazně podílejí badatelé a sběratelé:
- Mgr. Jan Hosnedl, kurátor výstav Bohumila Konečného a správce webu Bimba.cz
- Mgr. Vladimír Prokop, autor monografií malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Jaromíra Vraštila
- Aleš Durčák, správce Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
- Mgr. Petr Hrabovský
- Jaroslav Leksa
- Miroslav Smilowski
Aktuálně 8.9.2018
Výběry a porovnání - obrázky z dějin a obrázky z dějin, pověstí a pohádek
Kalousek, J. - Mateřídouška r. 33. až 36.
16.8.2018
Škoda, F. - Mateřídouška r. 13., 19. až 22. a 24. až 25.
Jelínek, O. - Mateřídouška r. 23. až 25.
Černý-Klatovský, J. - Mateřídouška r. 13.
15.8.2018
Faltová, V. - Mateřídouška, doplnění do ročníků 23. až 32.
14.8.2018
Malák, J. - Čtyřlístek r. 16. až 26.
1.8.2018
Černý-Klatovský, J. - Rozruch r. 3. až 5. (postupné přidávání)
29.7.2018
Konečný, B. - 8 přidaných obálek časopisu Rozruch
22.7.2018
Konečný, B. - Rozruch r. 2. až 5. (postupné přidávání)
17.7.2018
Krum, G. - Zápisník r. 21. a 28. až 29.

- Igor Rylko
- Roman Pouč
- Martin Šíla
- Petr Holas
- Ing. Pavel Halas
- Josef Bláha-Řešetlák
- Oldřich Šanda
- František Mareš
- Róbert Moncel
- Miroslav Škvára
- Martin Lavay
- Filip Konečný
- Martin Benca
- Jiří Strnka
- Martin Chlebaško
- Štefan Cehlárik
Patří jim mé veliké poděkování.
Jiří Šimon (simon@daildeca.cz, www.vcil.cz)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian, nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum, nakladatelství T&M, rok vydání 2009

Na adrese www.daildeli.cz naleznete sesterskou databázi ilustrátorů dětské literatury.


Poznáváte je?