Úvod   Ilustrátoři   P. Barč

Sedmička pionýrů


ročník 5. (r.1971-72)


Číslo 39

Kosidowski, Z.: Mrtvá loď


Číslo 43

Batlička, O.: Slavný kluk Mahmud


Číslo 44

Merle, R.: Delfín Fa


Číslo 45

Brom, J.L.: Corrida nosorožců


Barabaš, V.: Cena telepatie


Číslo 46

Fiedler, A.: Závod