Úvod   Ilustrátoři   B. Konečný

Ahoj na sobotu


ročníky 1. až 2. (r.1969-70)


Čísla 29 až 38 a 1 až 24

Grey, Z.: Western Union (příloha časopisu) - v čísle 29 dvě ilustrace, v číslech 31, 34, 37, 2, 6, 9, 12, 15, 18, 21 a 23 po jedné ilustraciročník 3. (r.1971)


Čísla 1 až 5

Suchý, J.: Elektrická puma - v čísle 3 dvě ilustrace, v ostatních číslech po jedné ilustraci