Úvod   Ilustrátoři   T. Rotrekl

Technický magazín


ročníky 2. až 3. (r.1959-60)


Čísla 1 až 12 a 1 až 3

Obálka


Lem, S.: Planeta Eden (příloha časopisu) - po jedné ilustraci v číslech 1 až 7 a 9 až 11