Úvod   Ilustrátoři   J. Vraštil

U nás


ročník 1. (r.1969)


Čísla 1 a 3

Vrba, J.: Kamarád Flok - v čísle 1 titulní stránka přílohy, v čísle 3 jedna ilustrace


Číslo 5

Obálka


Čísla 5 až 10 - nedokončeno, číslo 11 už pravděpodobně nevyšlo

Svátek, J.: Paměti katovské rodiny Mydlářů - v čísle 5 titulní stránka přílohy, v číslech 6, 8 a 9 stejná ilustrace na konci kapitoly


Svátek, J.: Paměti katovské rodiny Mydlářů - v každém čísle jedna ilustrace