Úvod   Ilustrátoři   B. Konečný

Nová dedina a Magazín Odpovede na otázky


Nová dedina - ročník 6. (r.1962)


Číslo 11

Rajský, M.: Bulharské metamorfózyNová dedina - ročník 7. (r.1963)


Číslo 1

Rajský, M.: Keď tiene blednú


Hora, J. - Kratochvíl, M.: Akcia BMagazín Odpovede na otázky - ročník 1963


Číslo 1

Krišková, E.: Málovyvinuté krajiny - plány a pomoc


Ardov, V.: Praktické rady začínajúcemu pätolízačovi


anon. (z francouzského časopisu Horizons): Boli prv nástroje alebo človek?