Úvod   Ilustrátoři   B. Konečný   G. Krum

Magazín poľovníka


ročník 16. (r.1981)


Nečíslováno (vycházelo jedenkrát za rok)

Ilustrace na titulním listu - v tomto ročníku nebyli v tiráži uvedeni ilustrátoři, ale jednalo se pravděpodobně o malíře Bohumila Konečného a Gustava Kruma (u některých ilustrací šlo možná i o jejich společnou tvorbu, proto je přesnější určení autorství obtížné).


redakce: kalendárium


Ondrejov, L.: Rozprávka z Veľkej doliny


Vrba, J.: Hlboký posed


Turgenev, I.: Jermolaj a rybárka


Krno, M.: Strach


Buchwald, A.: Zbabelec


Augusta, J.: Stratený svet


Tomeček, J.: Prvý hlucháň


Holding, J.: Návšteva v Mombase


Resutík, M.: Dcérenka


Prišvin, M.: Tajomstvo


Hager, M.: Šťastný deň


Krtil, F.: Legendárny jeleň