Úvod   Ilustrátoři   Dr. J. Fischer

Mladý hlasatel


Materiály ze své sbírky poskytl pan Miroslav Škvára.


ročník 4. (r.1938-39)


Čísla 7 až 14, 16 až 35, zvláštní číslo (14.7.1939) a číslo 36

Foglar, J.: Rychlé šípy - v každém čísle jedna strana (v čísle 14 na přední straně obálky, místo na obvyklé zadní straně)


Číslo 7

anon.: Kdo z vás zvítězí na olympiádě?


Číslo 8

anon.: Petr a Franta


Čísla 11 až 12

Hořčičko, F.: Baryk - stejná titulní ilustrace pro oba díly série


Hořčičko, F.: Baryk - v čísle 11 jsou dvě ilustrace, v čísle 12 jedna ilustrace


Číslo 12

Ilustrace na obálce


Číslo 14

anon.: Co říká Goethe o kouření a pití


Čísla 19 až 20

Novotný, J.: Půlhodinka němčiny - v každém čísle dvě ilustrace (zde na jednom obrázku)


Čísla 21 až 25 a 27 až 30

Novotný, J.: Půlhodinka němčiny - v každém čísle jedna ilustrace


Číslo 24

Kohoutová, A.: Příběh dvou statečných chlapců


Číslo 25

Černík, K.: Je doba ledová


Číslo 28

Volf, V.: Vrabec Čilík


Číslo 29

Marková, L.: Nenávist profesora Chvala


Číslo 30

Ilustrace na obálce


Vrána, M.: Buď přece muž!


Číslo 32

anon.: Podivná věc