Úvod   Ilustrátoři   Dr. J. Fischer

Orel/Orlík


Materiály ze své sbírky poskytl pan Miroslav Škvára.


Orel - ročník 28. (r.1947)


Čísla 5-6 až 13-14

anon.: Orlíkova dobrodružství


Číslo 9-10

redakce: soutěžOrlík - ročník 1. (r.1947-48)


Čísla 1 až 9

anon.: Orlíkova dobrodružství


Čísla 1, 2 a 6

Obálky


Čísla 2 a 6

anon.: Pes Bačka a kavka Kačka


Číslo 4

Baby, J.K.: Orelská branná výchova


Číslo 6

Biskup, J.: O statečné Maryčce


redakce: rubrika Orlí rozlet


Číslo 9

Baby, J.K.: Dva veselí pidimužíci