Úvod   Ilustrátoři   L. Hlavsa

Kometa


bez uvedení ročníku (r.1990-91)


Čísla 14 až 17

Šorel, V.: Hlídač na Ikaru


Číslo 24

Tomeš, M.: Profesor Hubert a Kvido asistent - prolog


Čísla 25 až 27

Tomeš, M.: Profesor Hubert a Kvido asistent - Na střechu světa