Úvod   Ilustrátoři

František Škoda


František Škoda

malíř, ilustrátor, grafik
*13. 11. 1925 Praha
†21. 6. 1990

vytvořil řadu poutavých obálek a výukových tabulí pro časopis Mladý technik/Věda a technika mládeži. Dále ilustračně působil v oblasti naučných knih a učebnic. Ilustroval také vědeckofantastickou a dětskou literaturu.

Pionýr

ročníky 1. až 6., 9. až 12. a 19.
(r.1953-59)(r.1962-65)(1971-72)

Ohníček

ročníky 19. a 36. až 37.
(r.1968-69)(r.1985-87)

Mladý technik/Věda a technika mládeži

ročník 4.
(r.1950)
ročník 5.
(r.1951)

ABC mladých techniků a přírodovědců

ročník 17.
(r.1972-73)

Mateřídouška

ročníky 13., 19. až 22. a 24. až 25.
(r.1957)(r.1963-66)(r.1967-69)

Čtyřlístek

ročníky 5. až 6., 9. až 11. a 19.
(r.1973-74)(r.1977-79)(r.1987)


Ukázky ilustrací z dalších tištěných periodik:


Svět sovětů

ročník 21.
(r.1958)