Úvod   Ilustrátoři   K. Toman

Magazín poľovníka


ročník 6. (r.1971)


Nečíslováno (vycházelo jedenkrát za rok)

Titulní list


redakce: kalendáriumročník 7. (r.1972)


Nečíslováno (vycházelo jedenkrát za rok)

Teren, Š.: Príhoda jesennej noci


Tomeček, J.: Jazvec


Duračinský, J.: Miško


Nicolini, A.: Päť nábojov


Krno, M.: Imrova jesenná ruža


Rajský, M.: V ruji


Mikeš, J.: Priateľstvo


Gašparík, J.: Pohon


Grosman, V.S.: Losica


Seton, E.T.: Zálesákov Billy


Petersen, F.H.: Gombičkár


Blach, R.: Lovec a jeho pes


Panigrahi, B.Ch.: Ghinuov omyl


Aramilev, I.: Soboľročník 8. (r.1973)


Nečíslováno (vycházelo jedenkrát za rok)

-PH-: kalendárium


Deyl, V.: Zvieratá odchovávajú deti


Venesis, I.: Čajky


anon.: O krásnej panej a medveďovi zo Začaljanskej doliny


Horák, J.: Ľudia sú dobrí


Teren, Š.: Jarné rekviem


Sommer, F.: Tom Frane a jeho medveď


Björnson, B.: Orlie hniezdo


Duračinský, J.: Prorok


Krno, M.: Mača


Nicolini, A.: Maharadža rovín


Šelmec, A.: Sporný hlucháň


Jirásek, A.: Z Kukačkových pamätí


Kulich, M.: Stretnutie s medveďomročník 9. (r.1974)


Nečíslováno (vycházelo jedenkrát za rok)

Novacký, M.: Zle je zvieraťu samému


anon.: Moja biela veľryba