Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Malý čtenář


ročník 48. (r.1928-29)


Vydáno na svázaný ročník

Přední strana obálky se hřbetem


Čísla 1 a 3 až 19-20

Obálky


Čísla 1 až 19-20

Treller, F.: Poslední muž z "Admirála" (románová příloha časopisu) - v čísle 1 dvě ilustrace, v ostatních číslech po jedné ilustraci


Číslo 1

Medek, R.: V bitvě u Zborova


Haas, R.: Lovec slonů


Číslo 2

Titulní ilustrace k povídce


Haas, R.: Lovec slonů


Čísla 3 až 16

Haas, R.: Lovec slonů - v každém čísle jedna ilustrace


Čísla 17 až 18

Valenta-Alfa, V.: Netvor s ocelovým srdcem - v každém čísle jedna ilustrace


Číslo 19-20

Valenta-Alfa, V.: Netvor s ocelovým srdcem


Titulní ilustrace k povídce


Valenta-Alfa, V.: Netvor s ocelovým srdcem