Úvod   Ilustrátoři

Zdeněk Burian


Publikováno se souhlasem vlastníků autorských práv (www.zdenekburian.com a jan@pradler.cz) a se souhlasem správců 1/2 autorských majetkových práv pana Martina Hochmana (Fornuft s.r.o. a HARdNIX s.r.o.).

Zdeněk Burian

malíř, ilustrátor, tvůrce paleoartu
*11. 2. 1905 Kopřivnice
†1. 7. 1981 Praha

ilustroval především dobrodružné a dětské knihy. Světoznámým se stal díky svým rekonstrukcím pravěkých zvířat a rostlin. Na těchto rekonstrukcích spolupracoval zejména s profesorem Augustou. Byl také autorem řady školních obrazů.

Malý čtenář

ročník 48.
(r.1928-29)
ročník 49.
(r.1929-30)
ročník 50.
(r.1930-31)
ročník 51.
(r.1931-32)
ročník 52.
(r.1932-33)
ročník 53.
(r.1933-34)

Vpřed

ročníky 3. a 5. (do č.22)
(r.1947-48)(r.1949-50)

Pionýr

ročník 14.
(r.1966-67)
ročník 15.
(r.1967-68)
ročníky 28. až 29., 36. a MAXIPIONÝR
(r.1980-82)(r.1988-89)(r.1989)

Ohníček

ročníky 4. až 5. a 7. až 10.
(r.1953-55)(r.1957-60)
ročníky 19. až 25., 28. až 31., 35. až 36., 38., 40. až 41. a 44. až 46.
(r.1968-75)(r.1977-81)(r.1984-86)(r.1987-88)(r.1989-91)(r.1993-95)

Ohník

ročník 8.
(r.1955-56)

Junák/Skaut-Junák

ročníky 19. až 20., 24., 29., 31. až 32., 33. až 42., 44. a 47.
(r.1932-34)(r.1937-38)(r.1946-47)(r.1968-70)(r.1990-2000)(r.2001-2002)(r.2004-2005)

Pionýrská stezka

ročník 3.
(r.1972-73)
ročník 4.
(r.1973-74)

Sedmička/Sedmička pionýrů

ročníky 1. až 4., 6., 9., 13. až 14., 16., 18., 20. a 22.
(r.1968-71)(r.1972-73)(r.1975-76)(r.1979-81)(r.1982-83)(r.1984-85)(r.1986-87)(r.1988-89)

Věda a technika mládeži

ročníky 8. až 9. a 11.
(r.1954-55)(r.1957)
ročníky 16., 20., 22. až 24., 28. až 29. a 40.
(r.1962)(r.1966)(r.1968-70)(r.1974-75)(r.1986)

ABC mladých techniků a přírodovědců

ročníky 2. až 3. a 9. až 10.
(r.1958-59)(r.1964-66)

Pionier/ABC pionierov

ročník 4./ročníky 2. až 4.
(r.1957-58)/(r.1961-63)

Paleček

ročník 1.
(r.1932-33)

Vzhůru na stráž


Klas

ročník 23.
(r.1947-48)

Mateřídouška

ročník 13.
(r.1957)

Pošumavský hlasatel


Rychlé šípy

ročník 3.
(r.1971)

Mladý hlasatel

ročník 1.
(r.1990)

Bobří stopou/Bobří stopaUkázky ilustrací z dalších tištěných periodik:


Širým světem


Dobrodružný svět

ročníky 5. a 8.
(r.1930-31)(r.1933-34)

Humoristické listy


Ahoj na neděli

ročníky 5. až 6. a 8. až 9.
(r.1937-38)(r.1940-41)

Ozvěny


Sobota


Príroda

ročníky 2. až 3. a 5.
(r.1947-48)(r.1949-50)

Škola a svět

ročník 3.
(r.1954)

Vesmír

ročníky 31. až 33., 42. a 58.
(r.1952-54)(r.1963)(r.1979)

Živa

ročníky 17. až 20., 24., 28., 30. a 33.
(r.1969-72)(r.1976)(r.1980)(r.1982)(r.1985)

Květy

ročníky 6. a 17.
(r.1956)(r.1967)

Signál

ročník 1.
(r.1965)

Tramp

ročníky 3. až 4. a 6.
(r.1968-69)(r.1971)

Magazín poľovníka

ročníky 18., 20. a 23.
(r.1983)(r.1985)(r.1988)

Ikarie

ročníky 2., 11. a 16.
(r.1991)(r.2000)(r.2005)

Western World

ročníky 2., 4. a 6. až 7.
(r.2001)(r.2003)(r.2005-06)

Další časopisy


Noviny