Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Pionýrská stezka


ročník 1. (r.1971)


Číslo 3

Obálka


Mareš, J.: Dr. Emil Holub (cyklus Dálky v českých očích)


Číslo 6

(-han-): Tajuplný ostrov


Číslo 8

Obálka


Mareš, J.: Enrique Stanko Vráz (cyklus Dálky v českých očích)


Číslo 11

Obálka


Číslo 12

Obálka


Mareš, J.: Alberto Vojtěch Frič (cyklus Dálky v českých očích)ročník 2. (r.1971-72)


Číslo 4

Obálka


(han): František Alexander Elstner (cyklus Dálky v českých očích)


Číslo 6

Obálka


Augusta, J.: Kamenný hrob


Číslo 12

Obálka


Číslo 15

Obálka


Fencl, J.: Eskymo Welzl (cyklus Dálky v českých očích)


Číslo 20

Obálka


Číslo 23-24

Pope, S.: S lukem na lovu medvědů