Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Živa


ročník 17. (r.1969)


Číslo 2

Beneš, J.: Pleistocenní nosorožciročník 18. (r.1970)


Číslo 2

Obálka


Mazák, V.: Veleještěři… a Zdeněk Burianročník 19. (r.1971)


Čísla 1 až 6

Mazák, V.: Z pradějin člověka - 1/0, 2/4 a 3-6/1 (čísla/počet ilustrací v čísle)


Číslo 6

Obálkaročník 20. (r.1972)


Čísla 1 až 6

Mazák, V.: Z pradějin člověka - 1/1, 2/3, 3/2, 4/1 a 5-6/2 (čísla/počet ilustrací v čísle)


Číslo 6

Obálkaročník 24. (r.1976)


Číslo 2

Obálka


Mazák, V.: Z pradějin člověka - "East Rudolf"ročník 28. (r.1980)


Číslo 1

Zadní strana obálky


Mazák, V.: Zdeněk Burian (k umělcovým 75. narozeninám)ročník 30. (r.1982)


Číslo 1

Obálkaročník 33. (r.1985)


Číslo 1

Špinar, Z.V.: Několik nových poznatků z fylogeneze a paleobiogeografie vačnatých