Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Vpřed


ročník 3. (r.1947-48)


Číslo 9

redakce: upoutávka na knihu Tajuplný ostrovročník 5. (r.1949-50)


Čísla 1 a 12

Obálky


Čísla 1 a 3 až 22

London, J.: Chlapec na moři (příloha časopisu) - v číslech 1, 3, 5 a 11 dvě ilustrace, v ostatních číslech po jedné ilustraci


Číslo 7

Obálka


anon.: Martin Frobisher (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 9

anon.: Vilém Barents (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 11

anon.: Henry Hudson a Wiliam Baffin (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 13

anon.: Vít Behring (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 15

Obálka


anon.: W.E. Parry (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 17

Michalíčková, N.: Vykročíme!


anon.: John Franklin (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 18

Příhoda, I.: Rozbité brýle


Číslo 20

anon.: John a James Rossové (cyklus Hrdinové severu)


Číslo 21

Zahradník, A.: Antoniův žralok


Číslo 22

anon.: Zmizení Johna Franklina (cyklus Hrdinové severu)