Úvod   Ilustrátoři   Z. Burian

Malý čtenář


ročník 49. (r.1929-30)


Čísla 2 až 6, 14 a 16 až 20

Obálky


Čísla 1 až 20

Hanstein, O.: Za zlatem severu (románová příloha časopisu) - ilustrace z románu naleznete zde


Čísla 1 až 14 a 16 až 20

Jenne, A.: V bouřlivém víru - v číslech 1 a 2 dvě ilustrace, v dalších číslech po jedné ilustraci


Čísla 1 až 6

Kopta, J.: Chlapec a kouzelník - v čísle 1 dvě ilustrace, v dalších číslech po jedné ilustraci


Čísla 1 až 3

Kipling, R.: Syn lovce slonů - v každém čísle jedna ilustrace


Číslo 5

Deyl, Z.: Kobry


Čísla 7 až 19

Flos, F.: V pampách argentinských - v každém čísle jedna ilustrace


Čísla 1 až 20

Úvodní ilustrace k rubrikám (stejné ilustrace opakovaně v různých číslech ročníku)


Číslo 20

Ilustrace na titulním listu svázaného ročníku