Úvod   Ilustrátoři   Dr. J. Fischer

Vpřed


ročník 2. (r.1946-47)


Čísla 1 až 38

Foglar, J.: Rychlé šípy - v každém čísle jedna strana (v ročníku bylo dvojčíslo 9-10, proto je jen 37 dílů), díl "Rychlé šípy cvičí" v čísle 22 nakreslil Bohumír Čermák (chybně je zde uveden jako malíř Dr. Jan Fischer)


Číslo 1

Obálka


Číslo 39-42

Přední a zadní strana obálky


anon.: Jsou či nejsou Rychlé šípy


Foglar, J.: Rychlé šípy - překreslené díly ze 4. a 5. ročníku Mladého hlasatele