Úvod   Ilustrátoři

Karel Franta


Publikováno se souhlasem autora.

Karel Franta

akad. malíř, ilustrátor, grafik
*1. 5. 1928 Libčice nad Vltavou
†19. 7. 2017 Praha

působil jako ilustrátor v dětských časopisech, především v časopise Pionýr. Dále ilustroval zejména knihy pro děti a mládež. K jeho zájmům patřila i hudba, řada jeho ilustrací se proto zabývá hudební tematikou. Ilustroval také naučné knihy a učebnice.

Pionýr

ročníky 24. až 28., 30. až 31. a 35. až 36.
(r.1976-81)(r.1982-84)(r.1987-89)

Ohníček

ročníky 31. až 33., 35. až 37. a 39. až 40.
(r.1980-83)(r.1984-87)(r.1988-90)

Sedmička/Sedmička pionýrů

ročníky 2. až 5. a 11.
(r.1968-72)(r.1977-78)

Věda a technika mládeži


ABC mladých techniků a přírodovědců


Mateřídouška

ročníky 13., 15. a 17.
(r.1957)(r.1959)(r.1961)
ročníky 27. až 29., 31. a 33.
(r.1970-73)(r.1974-75)(r.1976-77)

Čtyřlístek

ročníky 1., 3. až 5. a 9.
(r.1969)(r.1971-73)(r.1977)

Rychlé šípy

ročník 3.
(r.1971)

Zornička

ročník 12.
(r.1959-60)