Úvod   Ilustrátoři   K. Franta

Pionýr


ročník 21. (r.1973-74)


Čísla 1 a 3

Obálky


Čísla 1 až 11

anon.: Oddíl odvážných - 1/3, 2-6/2, 7-8/1, 9/2, 10/1 a 11/1 + stejná ilustrace jako první v čísle 6 (čísla/počet ilustrací v čísle), u všech čísel stejná úvodní ilustrace jako v předchozím ročníku


Čísla 2 až 10

redakce: soutěž Bystřílna


Číslo 5

Hanzlík, J.: Točte se kolovrátky


Číslo 12

Szabó, I.: Hora zůstala temnáročník 22. (r.1974-75)


Číslo 4

redakce: Byl vaším dobrým přítelem


Číslo 8

Obálka


Bass, E.: Cirkus Humberto


Číslo 11

Tichý, M.: Pět prstů, Primátor a plivník


redakce: upoutávka na kreslený seriál v příštím ročníku, stejná ilustrace také v čísle 12ročník 23. (r.1975-76)


Čísla 1 až 12

Franta, K.: Návštěva z pralesa


Číslo 1

Ilustrace na obálce


anon.: To by koukal pradědeček - úvodní ilustrace rubriky


redakce: soutěž Dobrodružství na rozhledně - úvodní ilustrace rubriky


Číslo 3

Čtvrtek, V.: Jak to opravdu bylo se mnou a Frantou


Číslo 4

Čtvrtek, V.: Jak jsme s Frantou dostali pod stromek stejný dárek


redakce: Kalendář pro vás


Číslo 5

Ilustrace na obálce


Čtvrtek, V.: Jak jsme se s Frantou dověděli jméno toho kluka


anon.: Koníček malíře Karla Franty


Číslo 7

-vk-: Nasreddin


Číslo 12

Ilustrace na obálce


anon.: Dobrodružství tajného agenta Pankráce Tangenta