Ilustrátoři   Zajímavé stránky   Výběry a porovnání

Databáze ilustrátorů dětských časopisů


Tyto stránky jsou věnovány českým a slovenským ilustrátorům, jejichž ilustrace se často objevovaly v časopisech Malý čtenář, Mladý hlasatel, Junák, Vpřed, Pionýr, Ohníček, Pionýrská stezka, Sedmička a dalších.
Myslím si, že dílo těchto ilustrátorů stojí za připomenutí i dnes.

Na adrese www.daildeli.cz naleznete sesterskou databázi ilustrátorů dětské literatury.

Odbornou pomocí, skeny i půjčováním tištěných materiálů se na stránkách Daildeca.cz a Daildeli.cz výrazně podílejí badatelé a sběratelé:
- Mgr. Jan Hosnedl, kurátor výstav Bohumila Konečného a správce webu Bimba.cz
- Mgr. Vladimír Prokop, autor monografií malířů Zdeňka Buriana, Gustava Kruma a Jaromíra Vraštila
- Aleš Durčák, správce Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku
- Mgr. Petr Hrabovský
- Jaroslav Leksa
- Miroslav Smilowski
- Igor Rylko
- Roman Pouč
- Martin Šíla
Aktuálně 1.8.2021
Hlavsa, L. - nové kategorie
17.7.2021
Grbavčic, J. - obálky časopisů Divoký západ - Speciál; Dostavník; REVI
Průšková, E. - Ohníček r. 34. až 36.
24.4.2021
Fibiger, M. - Rodokaps r. 1995 až 1996
Fibiger, M. - Ikarie r. 1. až 3.
29.1.2021
Schek, J. - Elektrón r. 1. a 4. až 15.
Schek, J. - Svobodné slovo r. 28.
14.1.2021
Štěpánek, J. - nová čísla Komety a nové přílohy ABC
10.1.2021
Štěpánek, J. - nové kategorie
Grbavčic, J. - nové kategorie

- Petr Holas
- Ing. Pavel Halas
- Josef Bláha-Řešetlák
- Oldřich Šanda
- František Mareš
- Róbert Moncel
- Miroslav Škvára
- Martin Lavay
- Filip Konečný
- Martin Benca
- Jiří Strnka
- Martin Chlebaško
- Štefan Cehlárik
- Ing. arch. Štefan Jáni
- David Háša
- David Hlavnička
- Mgr. Josef Krištof
- Jiří Mládek
- Ing. arch. Tomáš Prokůpek
- Jaroslav Hlaváček
Patří jim mé veliké poděkování.
Jiří Šimon (simon@daildeca.cz, www.vcil.cz)

Informační zdroje stránek:
Prokop, V.: Ilustrátor Zdeněk Burian, nakladatelství Ostrov, rok vydání 1995
Prokop, V.: Gustav Krum, nakladatelství T&M, rok vydání 2009


Poznáváte je?